Sporten in Warns, Hemelum en Molkwerum Sportdorp Warns - Iedereen in beweging Welke sport past bij u / jou? Maak uw / je keuze! Sportdorp Warns - Iedereen in beweging

Eind april eindigde al weer het negende seizoen van Sportdorp Warns. Opnieuw op het programma stonden Bewegen op Muziek en Bootcamp, nu met andere instructeurs dan voorheen. Uit het aantal deelnemers bleek dat het mooi is dat deze sporten weer terug zijn op de kalender.

Sportdorp had haar startevenement op zaterdag 16 februari 2013. De subsidie voor het opstarten van Sportdorp werd verstrekt in augustus 2012. Activiteiten die op het programma van Sportdorp Warns hebben gestaan in de afgelopen jaren zijn : Streetdance, Fysiofitness, Hardlopen voor beginners en gevorderden, Qi gong, Sloeproeien, Funactiviteiten voor kids, Zeilcursus voor kids, Survival, Badminton Clinic, Basketbal, Nordic Walking, Judo en Outdoor experience. Activiteiten die zijn uitgegroeid tot vaste sporten zijn: Conditietraing, Bewegen op Muziek, Cool Moves Volley, Bootcamp en Qigong. 

Geen geringe prestatie voor een klein dorp als Warns.

Niet alles gaat zonder perikelen. Zeker niet omdat dit alles door vrijwilligers, naast het gewone werk, georganiseerd moet worden. Ook de moeizame onderhandelingen met WoonFriesland en de gemeente over de zaalhuur en de daarmee gepaard gaande onzekerheid heeft Sportdorp parten gespeeld. Judo is verhuisd naar de gymzaal van Bakhuizen. 

Inmiddels zijn er goede berichten over de zaalhuur en hoeven de verenigingen en Sportdorp niet bang te zijn hun onderdak te verliezen. 

Vertrek initiatiefnemer en voorzitter van Sportdorp

Nu vijf jaar na de oprichting van Sportdorp Warns vindt Mieke Klessens de tijd aangebroken om het stokje over te dragen.  Foekje Visser en Mieke Dijk zullen Sportdorp voorlopig doorzetten samen met Nienke Meindersma, de penningmeester. 

Dus breekt weer een nieuwe tijd aan voor Sportdorp. 

Sportdorp organiseert vanaf vrijdag 20 januari Spelenderwijs leren basketballen voor kinderen van 8 t/m12 jaar. Op de kalender (die huis aan huis in Warns, Hemelum en Molkwerum is rondgestuurd) stond de tijd van 14.30 tot 15.30 uur. Deze tijd is gewijzigd naar 16.00 tot 17.00 uur.

We hebben de tijd gewijzigd op verzoek van enkele ouders waarvan de kinderen op Judo van Dries Poelstra zitten. Deze heeft zijn lessen verhuisd naar de Sportzaal in Bakhuizen en is onder Sportdorp weggegaan. Hij wilde zekerheid over de zaalhuur. 

De basketballessen worden gegeven door buurtsportcoach Bernard Ijdema. De kinderen kunnen eerst vrijblijvend een proefles volgen. Als ze daarna besluiten om deel te nemen, dan melden ze zich aan bij de instructeur. Besluiten ze om af te haken, dan is de proefles gratis. 

 

Twee populaire activiteiten bij Sportdorp Warns verdwenen uit het sportaanbod, omdat de instructeurs om persoonlijke redenen moesten stoppen. Het is dan niet eenvoudig om instructeurs te vinden van hetzelfde kaliber als Donald (Bootcamp) en Bewegen op Muziek (Alie Maaike). Maar het is ons gelukt!

BEWEGEN OP MUZIEK

Vanaf maandag 9 januari geeft Marielle Bouma uit Stavoren Bewegen op Muziek van half 8 tot half 9 in de gymzaal in de Treffe. Marielle heeft cios gedaan en is een enthousiaste sporter. Ze werkt bij een sport- en gezondheidscentrum in Heerenveen en combineert dit met haar lessen Bootcamp in Stavoren en Bewegen op Muziek in Warns. 

BOOTCAMP

Vanaf woensdag 8 februari geeft buurtsportcoach Jelle de Jager van de gemeente SWF Bootcamp van half 8 tot half 9. Het is de vertrouwde avond van Donald, dus we hopen weer op een grote opkomst. 

SPELENDERWIJS LEREN BASKETBALLEN

Vanaf vrijdag 20 januari van half 3 tot half 4 voor kids van 8 t/m 12 jaar meedoen aan een leuke, sportieve activiteit, namelijk Basketballen. Buurtsportcoach Bernard zal hen de beginselen van deze coole sport bijbrengen in een cursus van 10 lessen. 

Huur van de gymzaal de Treffe

Het is tot eind december onzeker gebleven wat de huurprijs van de gymzaal in de Treffe zou gaan worden en of Sportdorp wel in de gymzaal zou kunnen blijven. WSV/Sportdorp is steeds in gesprek gebleven met WoonFriesland en Gemeente SWF over deze hoge huurprijs. In ieder geval kunnen we nu het komende half jaar vooruit met een betaalbare huurprijs. We praten nu verder over een structurele oplossing voor de gymzaal. 

Judo instructeur Dries Poelstra heeft door deze onzekerheid besloten om zijn lessen voort te zetten in de sporthal van Bakhuizen. Hij heeft Sportdorp verlaten. 

Het was een spannende tijd voor Sportdorp het laatste half jaar 2016. We hadden te maken met onduidelijkheden over de toekomstige huur van de gymzaal in de Treffe en met instructeurs die om persoonlijke redenen stopten. 

Huur en nieuwe activiteiten voorjaar 2017

Maar we kunnen nu berichten dat we voor het komende half jaar weer vooruit kunnen. De huur is bevroren, zodat we onze activiteiten voor een betaalbare prijs kunnen blijven aanbieden. We hebben ook weer een paar nieuwe activiteiten op het programma staan. Hierover volgt in de komende week meer informatie.

Judo

De judo-instructeur Dries Poelstra heeft echter het zekere voor het onzekere genomen en gaat per januari 2017 verhuizen naar de sportzaal in Bakhuizen.  Dat vinden we heel jammer, maar helaas is het niet anders. 

Kalender voorjaar 2017

De Sportdorp kalender zal eind dit jaar verspreid worden in Warns, Hemelum en Molkwerum. Daarin staat het sportaanbod in Warns. Dus houdt de brievenbus in de gaten!

 

 

Sportdorp Warns maakt op dit moment een moeilijke periode door. Dit heeft twee oorzaken: 1) er is nog geen duidelijkheid is over de toekomstige zaalhuur van de gymzaal van het MFA De Treffe, 2)  meerdere instructeurs zijn om persoonlijke redenen gestopt waarvoor we nog geen vervanging hebben. 

Zaalhuur

In september moet duidelijkheid komen over de zaalhuur. Hierover zijn besprekingen gaande tussen gemeente, WoonFriesland (de verhuurder) en WSV/Sportdorp Warns. We betalen momenteel een 3 x zo hoge huur dan in de ons omliggende sportcomplexen. De gemeente subsidieerde tot 2016, maar is daarmee gestopt. Daarom hebben we per januari 2017 de huur van de gymzaal bij WoonFriesland moeten opzeggen. Dit geldt niet alleen voor de activiteiten van Sportdorp, maar ook van de gymnastiek- en volleybalvereniging. Dit is geen keuze, maar onvermijdelijk. Anders zou WSV/Sportdorp binnen een jaar falliet zijn. 

Nieuwe instructeurs voor vervanging

Om persoonlijke redenen zijn meerdere instructeurs gestopt. Dit komende seizoen zien we Donald (Hardlopen en Bootcamp) en Geart Hiemstra (Funactiviteiten) niet meer terug. Donald maakt pas op de plaats en Geart heeft andere baan gevonden. Andere activeiten waarvoor we nog geen vervanging hebben gevonden (ondanks hard zoeken) zijn Bewegen op Muziek (Alie Maaike) en Streetdance (Eva en Liza).

Huidige activiteiten

De activiteiten die we nog op de kalender hebben staan zijn Cool Moves Volley, Conditietraining, Qigong en Judo. Dit zijn activiteiten die al meerdere seizoenen lopen en een vast ledenbestand hebben. Daarom hebben we besloten om nu geen kalender te verpreiden maar de instructeurs zelf de ledencontacten te laten doen. Aanmelden via de site kan nu niet. Heeft u interesse, dan graag contact opnemen met de betreffende instructeur. 

Het spijt ons, maar hopelijk kunnen we over een paar maanden weer fris van start.

Het Sportdorpteam

 

Wie staat er niet te popelen om het voorjaar in te gaan? Sportdorp heeft er helemaal zin in en organiseert voor kinderen van de basisschool weer funactiviteiten. Dit zijn activiteiten om lekker los te gaan, zowel binnen als buiten. De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van de basisschool (midden- en bovenbouw).

We beginnen op de eerste twee vrijdagen in april van 16 tot 17.00 uur met Freerunning in de gymzaal. Op allerlei toestellen wordt gesprongen, gerend en acrobatische toeren uitgehaald. 

Op vrijdag 20 mei gaan we naar buiten om te Survivallen in de natuur. Slootje springen hoort daar ook bij. 

Op vrijdag 27 mei gaan we voor de tweede keer Bumperballen. Dit is alleen voor kinderen uit de bovenbouw!!

 

Doe lekker mee. Het kost maar € 2, ter plekke te betalen. Van tevoren opgeven hoeft niet. 

De activiteiten van Sportdorp Warns in het voorjaar 2016 zijn inmiddels van start gegaan. 

Nieuw is Bootcamp voor volwassenen. Lekker buffelen in de buitenlucht. Heel goed voor de algehele conditie en voor de geest. Het geeft je een mentale kick. Een flink groepje vrouwen is gestart op een winterse woensdagavond met een proefles en ze gaan allemaal door! Wil je nog aanhaken, dat kan. 

Bootcamp voor tieners stond het vorige seizoen al op het programma. Doe mee. Instappen kan altijd. 

 

Helaas hebben we nog steeds geen vervanging kunnen vinden voor Streetdance voor kids en voor Bewegen op Muziek. Sportscholen in de omgeving zijn benaderd, er heeft een advertentie in het Bolwards Nieuwsblad gestaan en we hebben via contacten (zoals buurtsportcoaches) lijntjes uitgezet. Hopelijk gaat dit ons in het voorjaar 2016 wel lukken. Alle ideeën zijn welkom. 

We gaan ook verder met de Funactiviteiten voor kinderen, die succesvol blijken. In najaar 2015 waren dit Bumperballen, Survival en Kin-ball. We laten het nog een verrassing zijn welke activiteiten we komend voorjaar organiseren. 

In ieder geval.

onze sportieve groeten. 

Het team van Sportdorp Warns

De vrijdag voor de herfstvakantie werd door buurtsportcoach Geart het schoolplein omgetoverd tot survivalbaan.

In de touwen

Kinderen konden na schooltijd zich uitleven in de touwen, de klimboom en op de spanbrug.

Klimboom

Er werd getijgerd onder het net en gebalanceerd op boomstammen en autobanden. Het weer gaf nog eens een extra survivaltintje. De kinderen kwamen moe en flink onder de modder thuis. Toch even wat anders dan spelletjes doen op de computer.

Onder het net door

Dit komende najaar is er vooral voor kinderen van basisschool en tieners in het voorgezet onderwijs iets nieuws te beleven. We hebben gezocht naar activiteiten die actief, uitdagend, spannend, nieuw en leuk zijn. Samen met de buurtsportcoach van de gemeente Sudwest Fryslan organiseren we funactiviteiten iedere tweede vrijdagmiddag van de maand. De kosten zijn slechts € 2 pp, om de drempel zo laag mogelijk te houden. Je hoeft je van tevoren niet aan te melden via de site. Je betaalt ter plekke. 

FUNACTIVITEITEN

Buiten op het sportveld bij De Treffe

18 september, BUMPERBALLEN en SPRINGKUSSENmiddenbouw en bovenbouw 15.30 - 17.00 uur; voortgezet onderwijs 13 t/m 17 jaar 17.00 - 18.30 uur

16 oktober, SURVIVAL: middenbouw en bovenbouw 15.30 - 17.00 uur; voortgezet onderwijs 13 t/m 17 jaar 17.00 - 18.30 uur

Binnen in de gymzaal van De treffe

13 november, KIN-BALL: bovenbouw 15.30 - 17.00 uur; voortgezet onderwijs 13 t/m 17 jaar 17.00 - 18.30 uur

11 december, TAFELTENNIS: bovenbouw 15.30 - 17.00 uur, voortgezet onderwijs 13 t/m 17 jaar 17.00 - 18.30 uur

 

BOOTCAMP

Op een dorpsfilm, die dit voorjaar is gemaakt in Warns, spraken een aantal meiden op het schoolplein uit dat er zo weinig voor hen te doen was in het dorp en dat ze graag wat sportiefs, uitdagends willen doen. Wel, dat kan nu. Op de maandagavond kunnen zij zich geheel uitleven in Bootcamp. Dus meiden, kom maar op!  Hiervoor svp wel aanmelden, zie onder sportactiviteiten. 

AFSCHEID

Helaas moeten we dit seizoen afscheid nemen van Streetdance en Bewegen op Muziek. Eva en Lisa en Alie Maaike, heel erg bedankt voor jullie inzet voor Sportdorp. We zoeken nog naar vervanging voor deze activiteiten. Alle tips en ideeën zijn welkom.

In het team van Sportdorp is een verandering gekomen. Frouwkje Dijkstra heeft afscheid genomen. Zij heeft een enorme bijdrage gehad in de totstandkoming van Sportdorp Warns, in het maken van het plan en de subsidie-aanvraag. Daarna heeft zij de rol van penningsmeester op zich genomen. Deze is overgedragen aan Nienke Meindersma. Mieke Dijk komt het team versterken. Frouwkje enorm bedankt! Mieke Dijk welkom. 

Privacybeleid
Contact Webmaster (c)
Vandaag is 28-09-2021