Sporten in Warns, Hemelum en Molkwerum Sportdorp Warns - Iedereen in beweging Welke sport past bij u / jou? Maak uw / je keuze! Sportdorp Warns - Iedereen in beweging

De schaatsen zijn deze winter niet uit het vet geweest en ook de slee is in een stoffig hoekje blijven staan. Jammer! Maar het doet ons extra verlangen naar het voorjaar. Lekker naar buiten.  Sportdorp Warns organiseert komend voorjaar een aantal  leuke buitenactiviteiten. Alvast een blik ver vooruit....

Outdoor experience

Inmiddels geen onbekende activiteit in Warns. Op alle maandagen in juni trekt Geart Hiemstra, buurtsportcoach, na schooltijd met de kinderen van de basisschool (groep 4 t/m 8) er op uit. Poolstok springen staat in ieder geval op het programma.

Zeilcursus

Met Zeilschool De Morra in Hemelum wordt opnieuw gekeken naar een goed moment voor een zeilcursus. Deze is al twee keer door Sportdorp georganiseerd en er is veel belangstelling voor.

Wateractiviteiten

De Weyde Blick stelt het zwembad open voor activiteiten van Sportdorp onder begeleiding van de buurtsportcoach. Voorwaarde is wel dat het goed weer is. Dus dat is nog even afwachten. Bericht hierover volgt t.z.t.

Sloeproeien

Rond april / mei gaat de sloep weer te water. Op woensdagavond, start half 8 vanaf de jachthaven van Molkwerum, start een sloeproeiteam uit Warns voor een mooi tochtje richting de Galamadammen of Stavoren. Sportiviteit met gezelligheid combineren, dat is het doel. Aan dit team kunnen nog twee leden worden toegevoegd. Willen meer mensen sloeproeien, dan kan worden gekeken naar het vormen van een nieuw team op een andere avond.

Natuurwandeling op zaterdag 25 april

Onder begeleiding van Lolke Veenstra organiseert Sportdorp een natuurwandeling op zaterdag 25 april. Start om 08.00 uur! Iedereen kan meedoen. Geen geweldige conditie vereist, wel een paar goede wandelschoenen.

Nadere informatie over bovenstaande activiteiten volgt via deze website en/of de Warnser Poarte.  

Dus houdt de website in de gaten!

Privacybeleid
Contact Webmaster (c)
Vandaag is 13-07-2020