Sporten in Warns, Hemelum en Molkwerum Sportdorp Warns - Iedereen in beweging Welke sport past bij u / jou? Maak uw / je keuze! Sportdorp Warns - Iedereen in beweging

Dit komende najaar is er vooral voor kinderen van basisschool en tieners in het voorgezet onderwijs iets nieuws te beleven. We hebben gezocht naar activiteiten die actief, uitdagend, spannend, nieuw en leuk zijn. Samen met de buurtsportcoach van de gemeente Sudwest Fryslan organiseren we funactiviteiten iedere tweede vrijdagmiddag van de maand. De kosten zijn slechts € 2 pp, om de drempel zo laag mogelijk te houden. Je hoeft je van tevoren niet aan te melden via de site. Je betaalt ter plekke. 

FUNACTIVITEITEN

Buiten op het sportveld bij De Treffe

18 september, BUMPERBALLEN en SPRINGKUSSENmiddenbouw en bovenbouw 15.30 - 17.00 uur; voortgezet onderwijs 13 t/m 17 jaar 17.00 - 18.30 uur

16 oktober, SURVIVAL: middenbouw en bovenbouw 15.30 - 17.00 uur; voortgezet onderwijs 13 t/m 17 jaar 17.00 - 18.30 uur

Binnen in de gymzaal van De treffe

13 november, KIN-BALL: bovenbouw 15.30 - 17.00 uur; voortgezet onderwijs 13 t/m 17 jaar 17.00 - 18.30 uur

11 december, TAFELTENNIS: bovenbouw 15.30 - 17.00 uur, voortgezet onderwijs 13 t/m 17 jaar 17.00 - 18.30 uur

 

BOOTCAMP

Op een dorpsfilm, die dit voorjaar is gemaakt in Warns, spraken een aantal meiden op het schoolplein uit dat er zo weinig voor hen te doen was in het dorp en dat ze graag wat sportiefs, uitdagends willen doen. Wel, dat kan nu. Op de maandagavond kunnen zij zich geheel uitleven in Bootcamp. Dus meiden, kom maar op!  Hiervoor svp wel aanmelden, zie onder sportactiviteiten. 

AFSCHEID

Helaas moeten we dit seizoen afscheid nemen van Streetdance en Bewegen op Muziek. Eva en Lisa en Alie Maaike, heel erg bedankt voor jullie inzet voor Sportdorp. We zoeken nog naar vervanging voor deze activiteiten. Alle tips en ideeën zijn welkom.

In het team van Sportdorp is een verandering gekomen. Frouwkje Dijkstra heeft afscheid genomen. Zij heeft een enorme bijdrage gehad in de totstandkoming van Sportdorp Warns, in het maken van het plan en de subsidie-aanvraag. Daarna heeft zij de rol van penningsmeester op zich genomen. Deze is overgedragen aan Nienke Meindersma. Mieke Dijk komt het team versterken. Frouwkje enorm bedankt! Mieke Dijk welkom. 

Privacybeleid
Contact Webmaster (c)
Vandaag is 13-07-2020