Sporten in Warns, Hemelum en Molkwerum Sportdorp Warns - Iedereen in beweging Welke sport past bij u / jou? Maak uw / je keuze! Sportdorp Warns - Iedereen in beweging

Sportdorp Warns maakt op dit moment een moeilijke periode door. Dit heeft twee oorzaken: 1) er is nog geen duidelijkheid is over de toekomstige zaalhuur van de gymzaal van het MFA De Treffe, 2)  meerdere instructeurs zijn om persoonlijke redenen gestopt waarvoor we nog geen vervanging hebben. 

Zaalhuur

In september moet duidelijkheid komen over de zaalhuur. Hierover zijn besprekingen gaande tussen gemeente, WoonFriesland (de verhuurder) en WSV/Sportdorp Warns. We betalen momenteel een 3 x zo hoge huur dan in de ons omliggende sportcomplexen. De gemeente subsidieerde tot 2016, maar is daarmee gestopt. Daarom hebben we per januari 2017 de huur van de gymzaal bij WoonFriesland moeten opzeggen. Dit geldt niet alleen voor de activiteiten van Sportdorp, maar ook van de gymnastiek- en volleybalvereniging. Dit is geen keuze, maar onvermijdelijk. Anders zou WSV/Sportdorp binnen een jaar falliet zijn. 

Nieuwe instructeurs voor vervanging

Om persoonlijke redenen zijn meerdere instructeurs gestopt. Dit komende seizoen zien we Donald (Hardlopen en Bootcamp) en Geart Hiemstra (Funactiviteiten) niet meer terug. Donald maakt pas op de plaats en Geart heeft andere baan gevonden. Andere activeiten waarvoor we nog geen vervanging hebben gevonden (ondanks hard zoeken) zijn Bewegen op Muziek (Alie Maaike) en Streetdance (Eva en Liza).

Huidige activiteiten

De activiteiten die we nog op de kalender hebben staan zijn Cool Moves Volley, Conditietraining, Qigong en Judo. Dit zijn activiteiten die al meerdere seizoenen lopen en een vast ledenbestand hebben. Daarom hebben we besloten om nu geen kalender te verpreiden maar de instructeurs zelf de ledencontacten te laten doen. Aanmelden via de site kan nu niet. Heeft u interesse, dan graag contact opnemen met de betreffende instructeur. 

Het spijt ons, maar hopelijk kunnen we over een paar maanden weer fris van start.

Het Sportdorpteam

 

Privacybeleid
Contact Webmaster (c)
Vandaag is 13-07-2020