Sporten in Warns, Hemelum en Molkwerum Sportdorp Warns - Iedereen in beweging Welke sport past bij u / jou? Maak uw / je keuze! Sportdorp Warns - Iedereen in beweging

flyer te downloaden als pdf

De officiële start van Sportdorp Warns vindt plaats op 16 februari 2013. Een half jaar nadat bekend werd dat we met ons plan voor Sportdorp een flinke subsidie van NOC*NSF hadden binnengehaald.

Er is in die tussentijd veel gebeurd. Er zijn bijeenkomsten geweest met organisaties en belangstellenden uit Warns, Hemelum en Molkwerum. Er is een enquête gehouden naar de behoefte aan sport en beweging in de drie dorpen. Inmiddels zijn er 7 nieuwe sportactiviteiten op het programma gekomen, waaraan volgens de enquête behoefte is.

Tijdens het startevenement op 16 februari kan iedereen kennis maken met deze nieuwe activiteiten, maar ook met de al bestaande verenigingssporten. Er zijn demonstraties en er is een sportmarkt.

De wethouder opent het startevenement en hij zal ook de trekking doen van de winnaar van de ballonvaart. Deze wordt verloot onder de respondenten van de enquête.

Attracties tijdens het startevenement zijn een springkussen voor de kinderen en een klimwand voor iedereen die dit eens wil uitproberen.

Iedereen is welkom!

Privacybeleid
Contact Webmaster (c)
Vandaag is 2-04-2020