Sporten in Warns, Hemelum en Molkwerum Sportdorp Warns - Iedereen in beweging Welke sport past bij u / jou? Maak uw / je keuze! Sportdorp Warns - Iedereen in beweging

Zaterdag 16 februari is Sportdorp Warns officieel van start gegaan met een startevenement.


Dit evenement trok veel bezoekers uit Warns en omliggende dorpen en ook de pers was aanwezig (Fries Dagblad en Omrop Fryslan).

Er waren volop sporten te beleven (fitness, klimmen, springkussen, koersbal) en te zien (demo's gymnastiek, Taiboksen, Streetdance en Bewegen op muziek). In de hal werd een film van Thai-chi / Qi-gong getoond. Deze activiteit is in februari gestart in de zaal van Janke Tromp en is een succes. In maart starten er al twee groepen.

Harke Lettinga (Fysiotherapiepraktijk Warns) en Minke Rienstra (dietist) zijn aangesloten bij Sportdorp en bieden een pakket aan arrangementen van fitness gecombineerd met voedingsadvies. De eerste aanmeldingen op de Beginnerscursus hardlopen zijn binnen. De sloep uit Molkwerum stond op het terrrein om te bewonderen. Sportdorp Warns is in overleg met Molkwerum of deze sloep ook voor Warnsers kan worden ingezet.


 
Er is veel gebeurd de afgelopen maanden.

  • Er is een stuurgroep gevormd met Foekje Visser en Nienke Meindersma.
  • Er zijn 7 nieuwe activiteiten aan het sportaanbod toegevoegd (buitenspeel- en sportactiviteiten komt nog).
  • Er is een prachtige website met alle informatie en met aanmeldings- en betalingssysteem.
  • De gymzaal heeft nu een professionele geluidsinstallatie, betaald uit het budget van Sportdorp.

Kortom: het loopt! en daar mogen we trots op zijn. Wat ook heel fijn is dat meerdere gebruikers van De Treffe meedoen (Janke Tromp, Harke Lettinga en de sportverenigingen). Zo hoort het ook. Daarvoor hebben we een MFA gekregen, om dit soort dingen van de grond te krijgen.


 
In ieder geval bedanken we alle betrokkenen voor hun inzet. We houden graag iedereen aangesloten, omdat we nog heel graag ideeën / tips willen ophalen.

 
En bedenk: Iedereen kan een sportactiviteit opstarten.

Zorg dat je genoeg belangstellenden hebt en dat het niet te duur is. Wij kunnen zorgen dat het op de website komt en dat mensen zich kunnen aanmelden. Dat geldt ook voor sportevenementen, zoals bijvoorbeeld een sportdag, wandeltocht, kanoen, .......... noem maar op.
Dus, kom maar op met jullie ideeën!

 
Namens projectteam Sportdorp Warns,
 
Mieke Klessens
Frouwkje Dijkstra
Rene van Dam

Privacybeleid
Contact Webmaster (c)
Vandaag is 2-04-2020