Sporten in Warns, Hemelum en Molkwerum Sportdorp Warns - Iedereen in beweging Welke sport past bij u / jou? Maak uw / je keuze! Sportdorp Warns - Iedereen in beweging

Het is bijna niet te geloven, maar er nemen bijna 100 mensen deel aan de nieuwe activiteiten van Sportdorp Warns. Van deze mensen hebben er zich 89 aangemeld via deze website. De belangstelling voor de nieuwe activiteiten is boven verwachting. In maart is met deze activiteiten gestart. De eerste week van maart vonden de proeflessen plaats.

Taichi-Qigong heeft een record aantal aanmelders van 25. Er wordt les gegeven door Ellen, die al 20 jaar ervaring hierin heeft. 

Eva en Lisa hebben zowel jongens als meisjes uit Warns, Molkwerum en Hemelum aan het 'streetdancen'. Het enthousiasme is groot. Ook thuis wordt druk geoefend op de pasjes.

Een groep van 12 vrouwen en 1 man is onder begeleiding van Donald op de maandagavond in het donker gestart met hardlopen. Ondanks het koude weer, is het animo groot. De motivatie is de gezelligheid en het energieke gevoel na het lopen. 

De fitnessgroepen van Harke op woensdag en donderdag stroomden al snel vol. 

Sandra heeft een mooie groep tieners aan het dansen en zij verzorgt ook de les Bewegen op muziek.

De start is geweldig. En let op deze website: want er komen nog meer activiteiten in het voorjaar. 

Privacybeleid
Contact Webmaster (c)
Vandaag is 23-02-2020