Sporten in Warns, Hemelum en Molkwerum Sportdorp Warns - Iedereen in beweging Welke sport past bij u / jou? Maak uw / je keuze! Sportdorp Warns - Iedereen in beweging

In juni sloot Sportdorp Warns het eerste sportseizoen af. Tien nieuwe sportactiviteiten zagen het daglicht. In totaal hebben zich 167 mensen ingeschreven voor deze activiteiten. Dit aantal heeft alle verwachtingen overtroffen. Sportdorp Warns kan dus terecht een succes genoemd worden.

Het nieuwe aanbod richt zich op jong en oud, op fanatieke sporter en beginnende sporter. Er zijn binnen- en buitensporten. De reacties van deelnemers aan deze activiteiten zijn positief. Ook de instructeurs hebben aangegeven dat ze met plezier het komend seizoen doorgaan. De intentie van Sportdorp is dus geslaagd: Iedereen is in beweging, het is gezond om te sporten en sporten is ook nog eens goed voor de ontmoeting en sociale contacten.

Dus komend seizoen komen we terug met een mooi programma. Naast activiteiten uit het voorgaande seizoen worden nieuwe activiteiten aangeboden, zoals Nordic Walking in het Rijsterbos.

Iedereen die na de zomervakantie in beweging wil komen, kan de volgende data noteren:

Vrijdag 13 september van 18.30 tot 20.30 uur: STARTEVENEMENT tweede seizoen Sportdorp Warns met o.a. demonstraties sportactiviteiten. Locatie: MFA De Treffe.

Week 16 - 20 september: Proeflessen en inschrijvingen.

Vanaf 23 september: start sportactiviteiten.

Heeft u of heb jij zelf nog een idee over een nieuwe activiteit, waarvoor  volgens u of jou belangstelling bestaat? Geef het aan ons door, dan kunnen wij kijken of dit op het programma kan.

 

Privacybeleid
Contact Webmaster (c)
Vandaag is 13-07-2020