Sporten in Warns, Hemelum en Molkwerum Sportdorp Warns - Iedereen in beweging Welke sport past bij u / jou? Maak uw / je keuze! Sportdorp Warns - Iedereen in beweging

Zaterdag 16 februari is Sportdorp Warns officieel van start gegaan met een startevenement.


Dit evenement trok veel bezoekers uit Warns en omliggende dorpen en ook de pers was aanwezig (Fries Dagblad en Omrop Fryslan).

Er waren volop sporten te beleven (fitness, klimmen, springkussen, koersbal) en te zien (demo's gymnastiek, Taiboksen, Streetdance en Bewegen op muziek). In de hal werd een film van Thai-chi / Qi-gong getoond. Deze activiteit is in februari gestart in de zaal van Janke Tromp en is een succes. In maart starten er al twee groepen.

Harke Lettinga (Fysiotherapiepraktijk Warns) en Minke Rienstra (dietist) zijn aangesloten bij Sportdorp en bieden een pakket aan arrangementen van fitness gecombineerd met voedingsadvies. De eerste aanmeldingen op de Beginnerscursus hardlopen zijn binnen. De sloep uit Molkwerum stond op het terrrein om te bewonderen. Sportdorp Warns is in overleg met Molkwerum of deze sloep ook voor Warnsers kan worden ingezet.


 
Er is veel gebeurd de afgelopen maanden.

  • Er is een stuurgroep gevormd met Foekje Visser en Nienke Meindersma.
  • Er zijn 7 nieuwe activiteiten aan het sportaanbod toegevoegd (buitenspeel- en sportactiviteiten komt nog).
  • Er is een prachtige website met alle informatie en met aanmeldings- en betalingssysteem.
  • De gymzaal heeft nu een professionele geluidsinstallatie, betaald uit het budget van Sportdorp.

Op zaterdag 9 februari vond de 1e plaatsingswedstrijd van de keuze oefenstof niveau 7 en 8 plaats in Franeker. Er deden zes turnsters mee van WSV-Warns aan deze wedstrijd, Esther Folkertsma, Tamara Stornebrink, Jildou Glashouwer, Jetske Visser, Sippie Dijkstra en Femke Bajama. Voor iedereen was het  een eerste kennismaking met de keuze oefenstof.

Femke Bajema welke bij WSV-Warns en KEV-Lemmer turnt, nam deel in de leeftijdscategorie jeugd 1 in niveau 7. Zij turnde een zeer sterke wedstrijd. Ze haalde de hoogste scores van de wedstrijd op de sprong en de brug. Op de brug wist ze de elementen mooi met elkaar te verbinden. Ze wist haar angsten voor de sprong te overwinnen wat resulteerde tot een goede overslag over de pegasus.

De vrije oefening paste goed op de muziek en Femke voerde de elementen met de juiste techniek uit. Ze kwam één keer ten val van de balk, maar wist dit te compenseren op de overige toestellen. Dit alles werd beloond met een verassende knappe 1e plaats. De tweede wedstrijd vindt plaats op 16 maart in Sneek.

Goud voor turnster Marije Valk

Zaterdag 26 januari vond de 1e  wedstrijd van de keuze oefenstof niveau 6 plaats in de turnhal van Heerenveen. Marije Valk welke bij WSV-Warns en KEV-Lemmer turnt, nam deel in de leeftijdscategorie jeugd 1.


Marije turnde een sterke en stabiele wedstrijd. De aanloop van de sprong kwam niet goed uit, maar ondanks dat haalde ze hier een hoge score van 11.00 punten. Op de balk nam Marije geen risico’s en wist hierdoor een val te voorkomen. Ze had met 11.35 punten de hoogste score op de brug, waarin ze de elementen mooi met elkaar wist te verbinden.

De vrije oefening was dynamisch en goed op de muziek. Dit alles werd beloond met een verassende knappe 1e  plaats. Op 29 maart vindt de 2e wedstrijd plaats, wederom in Heerenveen.

Op de dag voordat de dooi inviel, organiseerde  ijsclub Warns een ijshockeycompetitie voor jong en oud. Een groot succes. Er werd fanatiek gestreden. Twee teams gingen met de eer strijken.

Op woensdag 23 januari is het Hurderiderij foar de basisskoallebern geweest.

1e prijswinnaars in verschillende categorien waren: Iris Couperus, Willem Bekkema en Jantsje de Vries.

flyer te downloaden als pdf

De officiële start van Sportdorp Warns vindt plaats op 16 februari 2013. Een half jaar nadat bekend werd dat we met ons plan voor Sportdorp een flinke subsidie van NOC*NSF hadden binnengehaald.

Er is in die tussentijd veel gebeurd. Er zijn bijeenkomsten geweest met organisaties en belangstellenden uit Warns, Hemelum en Molkwerum. Er is een enquête gehouden naar de behoefte aan sport en beweging in de drie dorpen. Inmiddels zijn er 7 nieuwe sportactiviteiten op het programma gekomen, waaraan volgens de enquête behoefte is.

Tijdens het startevenement op 16 februari kan iedereen kennis maken met deze nieuwe activiteiten, maar ook met de al bestaande verenigingssporten. Er zijn demonstraties en er is een sportmarkt.

De wethouder opent het startevenement en hij zal ook de trekking doen van de winnaar van de ballonvaart. Deze wordt verloot onder de respondenten van de enquête.

Attracties tijdens het startevenement zijn een springkussen voor de kinderen en een klimwand voor iedereen die dit eens wil uitproberen.

Iedereen is welkom!

Promotiefilm combinatiefunctionarissen van de gemeente Súdwest-Fryslân

Eerste prijs bij Estafetteschaatsen afgelopen zaterdag 19 januari werd behaald door het team:

Nina Thoms, Nienke Bijsterbos, Tjerk Jongstra

16 februari 2013
Startevenement van Sportdorp Warns

Iedereen in beweging

 

Nieuwsgierig?  Kom kijken, iedereen is van harte uitgenodigd.

  • Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
  • Plaats: De Treffe

 

  • Sportmarkt met presentatie van verenigingen
  • Clinics en demonstraties van nieuwe activiteiten
  • Gelijk inschrijven

 

Niet te vergeten!

de ballontocht wordt onder de respondenten van de enquêtes verloot.

Privacybeleid
Contact Webmaster (c)
Vandaag is 19-08-2019