Sporten in Warns, Hemelum en Molkwerum Sportdorp Warns - Iedereen in beweging Welke sport past bij u / jou? Maak uw / je keuze! Sportdorp Warns - Iedereen in beweging

Welk sport past bij u?

Er zijn in totaal een kleine 250 reacties  verwerkt.

De enquête is december 2012 huis-aan-huis verspreid in Warns, Molkwerum en Hemelum.

De meeste belangstelling bestaat voor:

Welk sport past bij u?    
  Absolute aantal Percentage respondenten
uit die leeftijdsgroep
18 – 55 jaar    
Circuittraining / fitness 61  40 %
Bewegen op muziek 44 29 %
Yoga 36 24 %
     
55+    
Seniorengym 32 40 %
Fitness 31 38 %
Jeu de boules 29 36 %
     
Alle leeftijden    
Fitness met voedingsinformatie 63 35 %
Hardlopen (korte cursus) 49 27 %
Sportdag voor het dorp 47 26 %
     
Kinderen 0 – 4 jaar    
Peutergymnastiek 20 59 %
Bewegen op muziek 19 56 %
     
Kinderen 4 – 12 jaar    
Buitenspeelactiviteiten 36 55 %
Streetdance 31 48 %
Klimmen 29 45 %
     
Jongeren 13 – 18 jaar    
Klimmen 14 45 %
Streetdance 15 48 %
Breakdance 10 32 %

 

·         158 respondenten geven aan geen kinderen te hebben, 88 hebben wel kinderen.

·         98 respondenten geven aan dat ze niet aan sport doen, waarvan 33 omdat ze er de tijd niet voor hebben, 6 respondenten geven aan dat het te duur is.

·         De meeste respondenten (99) sporten 1 tot 2 keer per week en 50 respondenten geven aan meer te willen sporten, waarvan de helft 1 x extra in de week.

 

Privacybeleid
Contact Webmaster (c)
Vandaag is 19-08-2019